A STUDY OF CHOICES.

A Choreographic Manuscript.
by Wardal/Lejelind

 

A Study of Choices är ett koreografiskt manuskript inkorporerat i en  elektronisk ljudvärld. Vid  varje föreställningskväll medverkar tre nya lokala dansare, som får ta  del av manuskriptets instruktioner först när de intagit scenen.  Föreställningen skapas i nuet utifrån dansarnas sätt att tolka  instruktionerna. En studie i valmöjligheter och vad som händer i  översättningen.  

A Study of Choices lyfter fram den utövande dansaren och ger denne  möjlighet att sätta sin konstnärliga prägel på föreställningen. Med ovisshet  som utgångsläge vill Lejelind/Wardal fokusera på den komplexitet, precision  och erfarenhet som dansarna besitter.  

Linda Wardal är verksam som koreograf och dansare. Gustav Lejelind är  verksam som konstnär och musiker. Duon har arbetat tillsammans sedan början av 2020.  

Instruktionerna i verket framförs på engelska. 

Premiär : 22-25 april, 3:e Våningen, Göteborg.
 

Musik/ljud och koreografi: Gustav Lejelind 

Koreografi och idé: Linda Wardal 

 

Med stöd av : 

Göteborgs Stad, projektstöd 

3:e Våningen, samarbete och premiär. 

Danscentrum Väst och Svenska Balettskolan: produktionsresidens.

föreställningsbild.jpg
BBB- Atalante.jpg
BurnBabyBurn bild.jpg