A STUDY OF CHOICES.

A Choreographic Manuscript.
by Wardal/Lejelind

 

A Study of Choices är ett koreografiskt manuskript skapat för tre dansare. Det består av instruktioner som hörs för första gången när dansarna går på scenen. Dansarna och publiken hör instruktionerna samtidigt. Vid  varje föreställningskväll medverkar tre nya lokala dansare.  Föreställningen skapas i nuet utifrån dansarnas sätt att tolka  instruktionerna. En studie i valmöjligheter och vad som händer i  översättningen.  

Premiär : 22-25 april, 3:e Våningen, Göteborg.

Spelas under STOFF, Stockholm Fringe Festival 17 september 2021.

Spelas på Kolgruvan, Ringön, 6 mars, 2022.
 

Musik/ljud och koreografi: Gustav Lejelind 

Koreografi och idé: Linda Wardal 

 

Med stöd från : 

Göteborgs Stad, projektstöd 

3:e Våningen, samarbete och premiär. 

Danscentrum Väst och Svenska Balettskolan: produktionsresidens.A STUDY OF CHOICES.

A Choreographic Manuscript.
by Wardal/Lejelind

 

A Study of Choices is a Choreographic Manuscript made for three dancers. It consists of instructions that are heard for the first time when the dancers enter the stage. The audience and the dancers hear the instructions at the same time. The performance is created in the moment by the way the dancers interpret the instructions. This is a study of choices, and what happens in the translation.

The manuscript is incorporated in an electronical sound landscape, created by the audio-multidisciplinary artist Gustav Lejelind. The artistic duo are searching for three new local artists to participate for every new performance venue.

Choreographic Manuscript and idea: Linda Wardal
Choreographic Manuscript and music: Gustav Lejelind

Photograph: Linda Wardal

Premiered: 22-25 april, 3:e Våningen, Göteborg.

Performed at STOFF, Stockholm Fringe Festival 17 september 2021.

Kolgruvan, Ringön, 6th of March , 2022.
 

Music/sound and choreography: Gustav Lejelind 

Choreography and idea:  Linda Wardal 

 

With support from:

Göteborgs Stad

3:e Våningen

Danscentrum Väst

Svenska Balettskolan

The lamp.jpeg
the lamp, promo picture.jpeg

Thoughts on Being a Lamp

What is a lamp and what does it do?

A Lamp is holding a monologue about what it is to be a lamp and how one knows if they are one. How does a lamp move and what does it do in its spare time?
 

Performed at Februaridans 2022 and Stepfestivalen